Toimitusehdot ja rekisteriseloste

TOIMITUSEHDOT

Focusoiva Oy:n verkkokauppa on tarkoitettu henkilöille ja heidän huoltajilleen, jotka on kuvattu Focusoiva Oy:n toimesta esimerkiksi koulussa tai päiväkodissa. Verkkokauppaan kirjaudutaan omalla henkilökohtaisilla tunnuksella, jolloin jokainen käyttäjä pääsee näkemään omat valokuvansa ja tilaamaan niistä haluamiaan kuvatuotteita. Focusoiva Oy hoitaa tunnusten luomisen, jolloin jokaiselle asiakkaalle luodaan oma henkilökohtainen tunnus, joka toimitetaan asiakkaalle. Ostaminen tapahtuu Focusoivan verkkokaupasta, jossa asiakas valitsee haluamnsa kuvatuotteet itse valitsemistaan otoksista. Tuotteet lisätään ostoskoriin ja tilaus vahvistetaan. Asiakas antaa myös tässä vaiheessa yhteystietonsa tuotteen / tuotteiden toimittamista varten. Tässä yhteydessä tilaus myös maksetaan.

Tilaukset voidaan tehdä myös puhelimitse asiakaspalvelustamme 09 455 0140.

Tuotteiden toimittaminen

Tilatut tuotteet toimitetaan asiakkaalle kolmen viikon sisällä tilauksesta. Jokaiseen toimitukseen lisätään toimituskulut alk. 2,40 €. Tuotteet toimitetaan postitse asiakkaan kotiin.

Takuu

Myyjä antaa tuotteelle takuun virheettömyydestä siinä laajuudessa kun tuotteen valmistaja / toimittaja on myöntänyt. Ostajan tulee viipymättä toimittaa vialliset tuotteet myyjälle. Takuu ei koske vaurioita jotka ovat syntyneet väärästä varastoinnista, käsittelystä tai käytöstä. Tuotteeseen tehdyt muutokset tai normaali kuluminen eivät kuulu takuuseen. Virheellisen tuotteen lähetyskulut myyjälle maksaa ostaja ja uuden tuotteen toimituksesta ostajalle vastaa myyjä. Uudelle tuotteelle takuuaika alkaa alusta toimituspäivästä. Myyjän vastuu virheestä rajoittuu takuuseen, eikä myyjä ole velvollinen korvaamaan mitään välillisiä vahinkoja.

Huomautukset

Tuotteita koskevat huomautukset on tehtävä 14 päivän kuluessa tuotteiden saapumispäivästä. Kaikilla tuotteilla on aina 14 vuorokauden palautusoikeus. Palautuksen yhteydessä on mainittava palautuksen syy. Palautettavan tuotteen pitää olla ehdottomasti käyttämätön. Jos lähetät palautettavan tuotteen postitse, liitä alkuperäinen lasku mukaan lähetykseen ja viesti, jossa kerrot palautuksen syyn selkeästi.

Oikeudet

Valokuvien tekijänoikeus säilyy aina valokuvaajalla. Tähän sovelletaan yleistä valokuvaa koskevaa tekijänoikeuslakia.

Maksaminen

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla
Mikäli haluat maksaa Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla, Focusoiva Oy toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana ja lisäksi toimittaa tuotteet ostajalle. Reklamaatioista vastaa Suomen Verkkomaksut Oy.

Suomen Verkkomaksut Oy
y-tunnus: 2122839-7
Ohjelmakaari 10
40500 JYVÄSKYLÄ
Puhelin: 020 718 1830

Suomen Verkkomaksut Oy toimii Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa tuotteen myyjänä ja kauppa syntyy asiakkaan ja Suomen Verkkomaksut Oy:n välille. Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Suomen Verkkomaksut Oy on myös maksun saaja.
Suomen Verkkomaksut Oy toimii Luottokunnan kautta tehtävissä maksuissa tuotteen myyjänä ja kauppa syntyy asiakkaan ja Suomen Verkkomaksut Oy:n välille. Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Suomen Verkkomaksut Oy on myös maksun saaja.

Verkkopankit
Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksu- ja rahoituspalvelun toteuttaa Suomen Verkkomaksut Oy (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Suomen Verkkomaksut Oy ostaa maksusuorituksen ja tilittää sen kauppiaalle. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Erimielisyydet
Kaupankäynnin yhteydessä mahdollisesti syntyvät erimielisyydet pyritään aina sopimaan osapuolten kesken ilman ulkopuolista tahoa. Mikäli sopua ei kuitenkaan em. menetelmällä synny, asia käsitellään myyjäosapuolen kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste
Laatimispvm: 15.5.2012

1. Rekisterinpitäjä

Focusoiva Oy
Tillinmäentie 3 A, 02330 Espoo

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Sami Itkonen
puhelin 09 455 0140
sähköposti info@koulukuvaus.fi

3. Rekisterin nimi

Focusoiva Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Focusoiva Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely.

Tietoja voidaan käyttää Focusoiva Oy:n toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Focusoiva Oy:n omissa rekistereissä markkinointitarkoituksiin (vain tähän luvan antaneille) luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään asiakkaasta ja hänen tilaamista tuotteista perustietoja, kuten:

nimi
osoite
puhelinnumero
sähköposti
ostotapahtumatiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan luovuttamat tiedot sekä asiakassuhteen aikana muutoin kertyvät tiedot.

7. Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille kuin perintätarkoitukseen, sekä pyydettäessä viranomaiskäyttöön. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Focusoiva Oy:n käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.